Polski
icon

APP-Projekt S.A.

Kłobucka 23C/112 St., 02-699 Warszawa
NIP: 521-33-41-816
REGON: 140130197

BANK: BZ WBK SA, SWIFT: WBKPPLPP
Nr Rachunku: 02 1090 1056 0000 0001 0384 0643
catalina office center

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.
Firma zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców,prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000625567 Kapitał zakładowy firmy wynosi 100 000,00 PLN.
We are inviting for the subscription of the newsletter